marți, 14 august 2007

Maestrul Rinzai despre cãutare

Venerabililor, ce tot cãutati cu disperare peste tot, alergând de ici colo si tocindu-vã picioarele din pricina neîncetatelor voastre peregrinãri? Nu este nici un Buddha de cãutat, nici o Cale de strãbãtut, nici o Dharma de dobândit. Dacã îl cauti pe Buddha în formele exterioare, înseamnã cã el n-ar fi mai mult decât tu însuti. Vreti sã vã cunoasteti Mintea Universalã, Inima Originarã? N-o puteti cunoaste si nici nu vã puteti despãrti de dânsa. Cãlãtoriile, adevãratul Buddha nu are chip, adevãrata Cale nu are substantã, adevãrata Dharma nu are formã. Acestea trei se unesc împreunã în armonie si fac una singurã. Cine încã nu discerne aceasta este ceea ce se numeste o fiintã zãpãcitã de karma.”

Comentariu: Nu e de mirare faptul cã maestrul Rinzai a indicat uneori actiunea (celor inerti), iar alteori non-actiunea (celor ce se agitau steril). Acest din urmã caz este si cel ce a inspirat vorbele de mai sus. Desigur, existã un Buddha [iluminarea], la fel cum existã si o Cale de strãbãtut [calea spiritualitãtii], precum si o Dharma [firea originarã, paradisiacã] de dobândit, si negându-le el le anuleazã ca obsesii, ca vedenii, ca iluzii ale ucenicilor, dar le restaureazã mai apoi atunci când spune cã cele trei sunt în fapt una singurã.

Acest trop retoric, dupã cum este clar în final, este menit celor “zãpãciti de karma” [sensul exact al acestui substantiv sanskrit fiind cel de “actiune”, si nu “rod al actiunii” sau “acumulare de actiuni”, asa cum au propagat teozofistii si alti oculisti de trei parale].

Google